Dat is nodig, want we moeten onze bijdrage leveren aan het stoppen van de klimaatcrisis. En dat is best een hele puzzel. Noord-Holland is een dichtbevolkte provincie met bovendien veel bijzondere natuur die we moeten koesteren. In de RESsen zijn zoekgebieden opgenomen om te kijken waar we zonnepanelen en windmolens zouden kunnen plaatsen. Deze zoekgebieden zijn het beginpunt van een zoektocht en zullen waarschijnlijk nog wel veranderen: Op sommige plekken zullen zoekgebieden afvallen, waar er op andere plekken zoekgebieden bij zullen komen. De energiedoelstellingen moeten op een zo goed mogelijke manier worden gehaald.

Er zijn veel zorgen over de te plaatsen windmolens, zo ook in Amsterdam. Daar zijn zeven zoekgebieden, waaronder op IJburg, aangewezen die waarschijnlijk niet allemaal worden ingevuld. Van de helft van de zeventien windmolens die Amsterdam wil plaatsen kan ongeveer de helft worden geplaatst in het havengebied. De gemeente wil goed onderzoeken waar mogelijk ruimte is, uiteraard met inachtneming van alle wettelijke eisen. De gemeente Amsterdam zal daarbij vanzelfsprekend ook rekening moeten houden met alle gezondheid- en geluidsnormen die in Nederland gelden.

We snappen goed dat een eventuele verandering in de leefomgeving zorgen oproept bij omwonenden. Het is daarom belangrijk dat we inwoners goed meenemen in dit proces. Daarbij moeten we niet uit het oog verliezen dat we nog maar aan het begin van dit proces staan en dat het dus nog lang niet zeker is waar we windmolens gaan plaatsen. Maar ook moeten we duidelijk maken dat we er niet aan zullen ontkomen om meer duurzame energie op te gaan wekken, ook op plekken waar misschien niet iedereen daar blij van wordt. Daar kunnen we maar beter eerlijk en open over zijn, zodat we de discussie goed met elkaar kunnen voeren. 

GroenLinks maakt zich er hard voor dat participatie en inspraak zorgvuldig en volgens de juiste procedures gebeuren. Als er locaties zijn aangewezen waar windmolens zouden kunnen komen, moet de partij die op die plek daadwerkelijk windmolens wil gaan bouwen, ook een participatieproces doorlopen met de omwonenden. Bovendien moet er wat GroenLinks betreft altijd financiële participatie van omwonenden mogelijk zijn. De opbrengst van duurzame energieprojecten moet deels naar burgers en de buurt gaan. Bijvoorbeeld via een omgevingsfonds, waarvan het buurthuis kan worden opgeknapt. 

Vanuit Provinciale Staten proberen we de energieopgave in te vullen met de minste hinder voor natuur, dier en mens. Daarbij moeten we onze ambitie niet uit het oog verliezen en tegelijkertijd aandacht houden voor leefbaarheid, natuur, landschap en draagvlak. Er moeten moeilijke keuzes worden gemaakt in de noodzakelijke energietransitie en GroenLinks zet alles op alles om de best mogelijke keuze te maken voor de hele provincie, voor het behalen van de energiedoelstelling op de beste manier.

Meer vragen of opmerkingen? Mail Anouk, gielena@noord-holland.nl