De wat? De RES! Het is niet alleen belangrijk dat we kiezen voor meer duurzame energie, en dus voor windmolens en zonnepanelen, maar ook dat we zorgen dat ze op de goede plek terecht komen. In de RES zoeken we naar de beste plekken voor wind- en zonne-energie, maar kijken we ook waar de natuur voorrang krijgt. Daarnaast moeten we rekening houden met praktische zaken als het elektriciteitsnet. Tenslotte, is het voor GroenLinks van groot belang dat inwoners van de provincie zich kunnen vinden in de plannen. De balans tussen al deze zaken maakt de RES tot een complex geheel. Met oog op het doel en de wensen van bewoners in het achterhoofd zijn verschillende zoekgebieden aangewezen voor duurzame energie, waar wij als Staten vervolgens wensen en bedenkingen over mogen meegeven.

6,9 Terrawattuur

Al die zoekgebieden moeten uiteindelijk optellen tot een “bod”. Zo’n bod zegt eigenlijk hoeveel duurzame energie de aangewezen zoekgebieden zullen gaan opleveren. Nederland is opgedeeld in dertig RESregio’s, waarvan er twee in onze provincie liggen; RESregio Noord-Holland Noord en RESregio Noord-Holland Zuid. Alle RESregio’s samen moeten 35 Terrawattuur (Twh) aan schone energie opwekken in 2030. Onze twee regio’s komen tezamen uit op een bod van 6,9 Twh, waarvan 4,2 in Noord en 2,7 in Zuid. GroenLinks is erg tevreden met dit bod! Realisatie van de RES in 2030 zal een enorme stap richting een klimaatneutraal Noord-Holland zijn. Nu is het zaak dat we de komende tijd, waarin de concept-ressen worden uitgewerkt tot een officiële RES 1.0, vasthouden aan deze ambitie. Natuurlijk zal er nog wat schuiven in de zoekgebieden, maar waar zoekgebieden afvallen zal wat ons betreft de hoofgte van het bod worden behouden met nieuwe zoekgebieden.

Gedragscode

De zoekgebieden zullen later nog verder uitgewerkt en gespecificeerd worden. Hierbij is het belangrijk om een balans te vinden tussen het bijzondere landschap van onze provincie en de broodnodige energietransitie. Daarom heb ik in PS voorgesteld om een gedragscode op te stellen met als doel natuur en energietransitie te verenigen. Het Noord-Hollands landschap is ontstaan door innovatie; de oud-hollandse molens maakte onze provincie tot wat deze is. Ook tijdens deze energietransitie moeten we innovatie omarmen, maar tegelijkertijd zorgvuldig omgaan met onze waardevolle natuur. Gelukkig zijn veel partijen dat met ons eens: onze motie om tot zo’n gedragscode te komen is aangenomen!

De Regionale Energiestrategieen laten zien dat de energietransitie kan, zolang we het maar samen doen. Samen met inwoners, met de natuur, met gemeenten kunnen we Noord-Holland duurzamer maken. Dus aan de slag!

Heb jij ideeën over de RESsen of wil je een keertje verder praten? Stuur dan een mail naar gielena@noord-holland.nl

 

watergang

Praat mee

Heb jij ideeën over de RESsen of wil je een keertje verder praten? Stuur dan een mail naar Anouk.