Het gebruik van hele bomen of bossen voor de opwekking van elektriciteit, is iets waar GroenLinks zonder mitsen en maren op tegen is. Maar biomassa is meer dan dat. Het is een breed begrip, en kunnen we hier niet alle soorten over één kam scheren. Zo zijn snoei-afval, gft-afval, restafval van voedselproductie, maar ook algen en oude frituurolie een heel ander verhaal dan het importeren van hele bossen voor verbranding. Het liefst zouden we natuurlijk technieken als geothermie nu al grootschalig toepassen, maar de realiteit is dat het nog wel decennia duurt voordat voordat we die grootschalig kunnen toepassen. We moeten dit soort alternatieven serieus nemen en doen wat we kunnen om toepassing snel mogelijk te maken. 

Wat betreft de biomassacentrale in Diemen zijn we blij met het convenant dat gesloten tussen de provincie Noord-Holland, Vattenfall en gemeenten Amsterdam, Diemen, Weesp, Gooise Meren en Almere. Vattenfall heeft zich hiermee verbonden aan de strengere duurzaamheidscriteria voor de herkomst van biomassa, transport en uitstoot en er op toe gaat zien dat er geen bomen worden verbrand voor de opwekking van elektriciteit. Het liefst hadden we natuurlijk gezien dat de centrale er helemaal niet kwam, maar bij aantreden van het nieuwe college en dus het aantreden van GroenLinks in de coalitie was de vergunningverlening al in een vergevorderd stadium. Tegenhouden had dus eerder moeten gebeuren, maar toen zaten we helaas nog niet aan de knoppen. En dus was er op dit moment geen juridische basis om de natuurvergunning te kunnen weigeren. GroenLinks staat ook voor een betrouwbare overheid, waarin aanvragers er van moeten uit kunnen gaan dat hun vergunningsaanvraag ongeacht de kleur van het college zorgvuldig en niet op willekeur beoordeeld wordt. Niemand zou dat anders moeten willen.

Wel hebben we in het coalitieakkoord gelukkig kunnen afspreken dat de provincie haar invloed gaat aanwenden om de uitbreiding of bouw van dit soort grootschalige biomassacentrales in het vervolg tegen te gaan. Gedeputeerde Staten heeft al toegezegd om met een bredere visie op biomassa te komen. Laten we daar snel werk van maken!