Alwin blogt: Kopzorgen voor de Kop

Volgens GroenLinks heeft openbaar vervoer een belangrijke maatschappelijke functie die verder gaat dan de kostendekkingsgraad van een buslijn. Goed, betaalbaar en aantrekkelijk openbaar vervoer vormt een serieus alternatief voor de auto en moet gestimuleerd worden als schone en efficiënte manier van reizen.

GroenLinks vindt dat de provincie Noord-Holland, die verantwoordelijk is voor het busvervoer, structureel te weinig geld investeert in het openbaar vervoersnetwerk. Het grote geld is gereserveerd voor aanleg en vooral het onderhoud van wegen. Het openbaar vervoer komt er bekaaid vanaf. Wij hebben daarom herhaaldelijk gepleit voor extra middelen, helaas zonder resultaat. En zonder goede financiering geen goed openbaar vervoer.

Dat werd weer eens duidelijk toen Connexxion, die de aanbesteding won van het openbaar vervoer over de weg in Noord-Holland Noord, afgelopen herfst het vervoerplan presenteerde. Voor sommigen wordt de bus schoner en sneller, maar elders verdwijnen er juist buslijnen. Dat bezorgt inwoners, scholen en bedrijven in de Noordkop flinke kopzorgen.

De PvdA zette zich met succes in voor een aantal verbetervoorstellen, die wij van harte steunden. In aanvulling op de voorstellen van de sociaaldemocraten brachten wij drie aanvullende voorstellen in stemming. Te weten:

  • Het toevoegen van een tweetal ritten aan de scholierenlijn 652 (Den Helder NS- Schagen NS)
  • Het in stand houden van de bestaande verbinding tussen Egmond aan Zee en Castricum (lijn 164);
  • Het bieden van een gelijkwaardige oplossing voor de huidige lijn 1 en 5 in Alkmaar.

Komt hiermee ons ideaalbeeld in zicht? Bij lange na niet! Ook met bovenstaande aanpassingen verschraalt het OV nog steeds op een aantal plekken. Als het aan GroenLinks ligt komt er door de hele provincie een netwerk van snelle lijnen aangevuld met een uitgebreid en fijnmazig netwerk van aanvullende lijnen en gaat de provincie zich ook bezig houden met ‘nieuwe’ vormen van openbaar vervoer, zoals lightrail in de Metropoolregio Amsterdam. Daarvoor is natuurlijk veel meer dan circa 7 miljoen euro nodig, het bedrag waarmee onze aanvullende voorstellen bekostigd kunnen worden.

Helaas konden deze niet op steun rekenen van de coalitiepartijen. Laten we hopen dat er na volgend jaar een andere coalitie aan het roer komt die niet kiest voor investeringen in asfalt, maar in openbaar vervoer.