Aankoop vervuilende dienstauto`s gaat niet van tafel

De ChristenUnie-SGP, GroenLinks, SP en de Partij voor de Dieren eisten vandaag dat het Noord-Hollandse provinciebestuur afziet van de aanschaf van nieuwe vervuilende dienstauto`s. In plaats daarvan zouden zij gebruik moeten gaan maken van elektrische auto`s. Een voorstel daartoe werd niet gesteund door de coalitiepartijen (PvdA, CDA, D66 en VVD).

De BMW's, die Gedeputeerde Staten willen bestellen, hebben het energielabel D, terwijl dezelfde auto als de door Gedeputeerde Staten gekozen diesel met een D-label ook beschikbaar is met een energielabel A, en zelfs als hybride variant. Ter vergelijking: die auto stoot slechts éénderde van de CO2-uit.  De partijen wilden dan ook dat Gedeputeerde Staten terugkomt op dit onverstandige besluit.

Michel Klein,  fractievoorzitter van de ChristenUnie-SGP vindt het onbegrijpelijk dat het provinciebestuur in vieze diesels door Noord-Holland gaat rijden. ‘Zij dienen juist het goede voorbeeld geven. Door de vervuilende BMW`s in te ruilen voor schonere elektrische auto`s zouden ze de juiste invulling geven aan de mooie woorden over het verminderen van uitstoot en het terugdringen van het gebruik van fossiele brandstoffen in de eigen organisatie.’

Luchtvervuiling is een groot probleem in Noord-Holland, zegt Rosan Kocken van GroenLinks. 'De vieze lucht is slecht voor de gezondheid van heel veel inwoners. Wegverkeer en industrie zijn daar de belangrijkste oorzaak van. Gedeputeerde Staten legt op weg naar werkbezoeken per jaar honderdduizenden kilometers af. Door te kiezen voor een schoner alternatief leveren zij echt een grote bijdrage leveren aan het verbeteren van de luchtkwaliteit. Wij zijn verbijsterd over hun keuze voor vieze diesels.’

De partijen vinden het antwoord van Gedeputeerde Staten dat zuinige auto`s niet voldoen aan de eisen die aan dienstauto`s worden gesteld lariekoek. ‘In bijvoorbeeld Amsterdam en Utrecht rijdt de wethoudersploeg naar volle tevredenheid in hybride auto`s. Ook in de provincie Utrecht rijdt Gedeputeerde Staten in hybride auto`s rond. Waarom zou dat in Noord-Holland dan niet kunnen?´ Aldus Klein en Kocken.