Uitgelicht

Vacature bestuursleden
GroenLinks Noord-Holland is op zoek naar nieuwe bestuursleden! Interesse? Kijk dan hier

Ontwerp-programma gereed
Op 20 maart 2019 gaan we naar de stembus voor de Provinciale Statenverkiezingen. De afgelopen maanden is er door de programmacommissie hard gewerkt aan het nieuwe verkiezingsprogramma. Vandaag presenteren we onze plannen voor Noord-Holland! Het concept verkiezingsprogramma ‘Samen voor verandering. Duurzamer, groener en socialer’ is een duidelijke keuze voor een andere koers in de provincie. In Noord-Holland regeert nu het economisme. Het grote geld gaat naar nog meer asfalt, niet naar natuur en groen. Het klimaat komt er uiterst bekaaid vanaf. De provinciale culturele infrastructuur is zo goed als ontmanteld. Burgerinitiatieven voor schone energie worden getorpedeerd in plaats van omarmd. GroenLinks vindt dat dat anders kan en moet.

Speerpunten
GroenLinks doet drie beloften. Noord-Holland wordt een duurzame provincie: van achterblijver naar koploper met een Eerlijk Energieakkoord. Noord-Holland wordt groener: er komt meer natuur en de provincie investeert volop in natuurinclusieve landbouw en het verbeteren van leefgebieden voor weidevogels. Tot slot willen we de groeiende ongelijkheid terugdringen omdat alle inwoners gelijke kansen verdienen. Al onze plannen lees je hier.

Indienen amendementen
Let op: dit is nog niet het definitieve programma. Het woord is nu aan de leden! Amendementen kunnen worden ingediend tot en met zondag 30 september via groenlinks@noord-holland.nl  De inleiding en lopende tekst kunnen niet geamendeerd worden, alleen de programmapunten aan het einde van elk hoofdstuk. Voor het indienen van een amendement moeten er minstens vijf leden zijn die het amendement steunen. Gebruik voor de amendementen dit format. De programmacommissie voorziet alle amendementen van een pre-advies. Op 24 oktober worden die gepubliceerd op onze website en krijgen alle indieners een persoonlijk bericht.

10 november: vaststellen programma en kieslijst
Het definitieve programma wordt (net als de kandidatenlijst) vastgesteld op de provinciale ledenvergadering op zaterdag 10 november in het IJburg College, Pampuslaan 1, in Amsterdam. De vergadering start om 10.00 uur. Reserveer die datum alvast in je agenda! De agenda voor de vergadering volgt.

De programmacommissie bestaat uit Zita Pels (voorzitter), Jasper Blom, Rosan Kocken en Haydar Erol.