In de fractie heb ik aandacht voor financiën en (circulaire)economie en daarin probeer ik samen met onze eigen portefeuillehouder in het college, de groene en linkse idealen in de coalitie te versterken. Door slim om te gaan met financiën maak je de uitvoering van goede plannen mogelijk. Zo hebben we in de Coronacrisis een Reddingsfonds voor de cultuursector en een Herstelfonds voor een duurzamere economie mogelijk gemaakt.

Daarmee hoop ik ook dat we het momentum pakken om de draai naar een duurzame circulaire economie te kunnen maken. Daarvoor liggen er in de provincie Noord-Holland enorm veel mogelijkheden, met zoveel bedrijven waar de know-how zit en die graag willen. Er liggen volop kansen in de haven, rond Schiphol, bij de vele vele start-ups, maar ook in de landbouw en misschien zelfs bij Tata-steel, om de regio voorop te laten lopen in de ontwikkeling van een groene economie. 

Nevenfuncties

  • Programmamanager Rijkswaterstaat
  • Vice-voorzitter Vereniging Vrienden van de Hortus Botanicus Amsterdam
  • Penningmeester Stichting Reconstructie Jodenbuurt

Contactpersoon

Wiegert is contactpersoon voor regio West-Friesland