In de gemeente Waterland als raadslid en enthousiast campaigner voor een duurzaam Waterland, ben ik trots op wat we met coöperatieve windenergie in Waterland hebben kunnen bereiken. Inmiddels rij ik zelf in de elektrische deelauto’s die door financiële ondersteuning van onze turbines nu ook in Waterland beschikbaar zijn gekomen! Dat is een mooi voorbeeld van hoe groene en linkse actie bij elkaar komt.

Het lijkt me geweldig als we duurzaam vervoer en duurzame energieopwekking in de hele provincie net zo direct aan elkaar kunnen koppelen. Een breed palet van laagdrempelig, duurzaam deelvervoer in combinatie met fijnmazig openbaar vervoer is onmisbaar om onze provincie leefbaar en bereikbaar te houden.

Een provincie waar eenieder deel kan nemen aan de enorme energietransitie en we met z’n allen niet meer afhankelijk van kolen, olie en gas uit verre streken hoeven te zijn staat mij voor ogen. Een samenleving die draait op onze gezamenlijke duurzame energie gaat dit mogelijk maken

Nevenfuncties

  • Leader of Operations bij de Amsterdam International Community School.
  • Raadslid in de gemeente Waterland.