Na mij in de vorige Statenperiode met name op het duurzaamheidsdossier te hebben gestort, ben ik begin deze periode als fractievoorzitter vooral bezig geweest met de grote lijnen. Dat betekent veel samenwerken, een brug vormen en tegelijkertijd ons ideaal in het oog houden; een eerlijk, sociaal en groen Noord-Holland.  Nu mag ik dit laatste jaar het werk voor onze idealen voortzetten vanuit een andere rol.

Ik ben blij met het akkoord wat wij in het voorjaar van 2019 hebben gesloten, je ziet duidelijk wat een verschil het maakt als GroenLinks meedoet. Wij zijn de enige ‘nieuwe’ partij in de coalitie en ik denk dat vriend en vijand een duidelijke verschuiving in het beleid van de provincie zien. Natuurlijk zijn we ook gebonden aan de minder ‘GroenLinkse’ elementen uit het akkoord, maar ik doe mijn uiterste best daar waar mogelijk Noord-Holland nog wat groener te maken.  

Door de constellatie in de vorige periode heb ik er een persoonlijke missie van gemaakt het bestuur in Noord-Holland meer open te maken. Een betere samenwerking tussen Gedeputeerden en Statenleden waarbij met name voor de oppositie meer ruimte gevonden moet worden. Openheid, in het vertrouwen dat onze coalitieafspraken overtuigend zijn en een goed debat zullen doorstaan.
 

Nevenfuncties

-