Een beetje voor mezelf maar vooral voor anderen. Er zijn zoveel mensen die goed willen doen, als actieve burger, als inburgerende vluchteling, als vrijwilliger. Ik maak deel uit van het team van Takecarebnb, waar we vluchtelingen aan Nederlandse gastgezinnen koppelen, ik ben betrokken bij verschillende maatschappelijke organisaties en probeer zo mijn steentje bij te dragen aan een eerlijke, duurzame wereld. Groei, maar gezonde groei dus.

Natuurlijk bieden de politieke werkzaamheden in Provinciale Staten voor GroenLinks veel mogelijkheden om te werken aan die gezonde groei. Na het sluiten van een mooi coalitieakkoord werken we nu als team aan meer natuur, meer duurzaamheid, gelijke kansen. Fietspad, zonnepaneel, cultuur, diversiteit. Andere keuzes dus dan de traditionele voor alsmaar méér. We zijn een grote fractie met negen zetels, de grootste zelfs, maar ik zet me in voor samenwerking met de partijen die die andere 46 zetels bezetten. Vanuit mijn portefeuille cultuur zet ik me in voor het behoud van een levendig en divers aanbod.

Nevenfuncties

  • Voorzitter Raad van Toezicht stichting CPOW/MOW, primair onderwijs regio Waterland
  • Lid Raad van Toezicht stichting Prodemos, Huis voor Democratie en Rechtsstaat
  • Voorzitter bestuur stichting Broeker Kerk, monumentale kerk in Broek in Waterland

Contactpersoon

Robert is contactpersoon voor de regio Zaanstreek-Waterland