Het verwezenlijken van duurzame en inclusieve mobiliteit in de provincie gaat niet over één nacht ijs en heeft vele facetten waar rekening mee gehouden moet worden. Steden staan voor andere mobiliteitsvraagstukken dan landelijke gebieden. Ik ben trots op de realisatie van kleine verbeteringen; de Noord-Hollandse bushokjes worden binnenkort vergroend, mede op mijn initiatief. 

We zetten ook grote stappen vooruit. Tijdens deze coalitieperiode wordt een mobiliteitsplan opgesteld voor de provincies Noord-Holland en Flevoland. Doel is het vervoer in de provincies versneld te verduurzamen. Wat mij betreft kunnen we niet snel genoeg beginnen met het verduurzamen van de mobiliteit.

Zo creëren we een provincie waarin de fiets en het openbaar vervoer de auto als meest gebruikte vervoersmiddel vervangen.

Nevenfuncties

  • Adviseur Wonen bij de Gemeente Amstelveen

Contactpersoon

Jesper is contactpersoon voor Gooi- en Vechtstreek