Ik ben Haydar Erol, 63 jaar. Ik woon in Beverwijk en ik ben al sinds de oprichting in 1990 lid van GroenLinks.

Ik heb mij de afgelopen jaren als bestuurder zowel op gemeentelijk en regionaal niveau bezig gehouden met complexe vraagstukken en een grote diversiteit aan stakeholders en belangen. In mijn 1e periode als wethouder van Beverwijk trof ik voorbereidingen voor de drie decentralisaties in het sociale domein. In mijn 2e termijn deed ik de implementatie hiervan. In de 3e periode tot aan juli jl. hield ik mij vooral bezig onder andere met projecten op het gebied van duurzaamheid en energietransitie op lokaal en regionaal niveau en op landelijk niveau met windmolenparken in de Noordzee.

Daarvoor was ik ook 12 jaar fractievoorzitter in dezelfde Gemeente.

Mijn doel daarbij was dat Ik later aan mijn kleinkinderen uit kan leggen wat ik heb gedaan om een verantwoorde duurzame samenleving achter te laten.

Als lid van het provinciaal bestuur wil ik een faciliterende, motiverende en waar nodig inspirerende rol spelen binnen de vereniging, om zo anderen in hun kracht te zetten.