Vanuit deze achtergrond en de verantwoordelijkheid die ik voel richting bewoners van de IJmond was het na mijn verkiezing als Statenlid duidelijk ik me wilde inzetten als woordvoerder op de onderwerpen milieu, leefbaarheid en gezondheid.

De afgelopen tijd heb ik me voornamelijk bezig gehouden met de handhaving en toezicht bij Tata Steel en de gebiedsgerichte aanpak van de stikstofcrisis. Inmiddels heb ik bijgedragen aan betere informatievoorziening rondom de handhaving en toezicht bij de hoogovens, alsmede een Rekenkamer-onderzoek naar Tata Steel en Harsco Metals.

Deze lijn wil ik de rest van mijn tijd als Statenlid blijven doorzetten. Ik hoop hiermee bij te dragen aan gezondheid en leefbaarheid; in de IJmond en heel Noord-Holland.

Nevenfuncties

  • Juridisch adviseur bij Gemeente Amsterdam met een specialisatie in aanbestedingen van het Ingenieursbureau.

Contactpersoon

Ayşe is contactpersoon voor regio IJmond