Bart Heller kandidaat-gedeputeerde GroenLinks

De Statenfractie van GroenLinks draagt Bart Heller, voormalig fractievoorzitter in Noord-Holland, voor als gedeputeerde. Hij zal de vacature invullen die is ontstaan door het vertrek van Albert Moens. De GroenLinks fractie bedankt Moens voor zijn grote inzet voor de partij en kijkt uit naar de samenwerking met Bart Heller in de komende drie jaar.

De fractie betreurt het vertrek van Albert Moens, die in de afgelopen 5,5 jaar in de provincie en daarvoor op lokaal niveau veel voor GroenLinks heeft betekend. "Albert Moens heeft GroenLinks in Noord-Holland op de kaart gezet en belangrijke resultaten geboekt op het gebied van milieu, natuur en duurzame energie. We vinden het daarom heel spijtig dat hij vertrekt”, aldus fractievoorzitter Harmen Binnema.

In overleg met het provinciaal partijbestuur heeft de fractie zich beraden over de opvolging. Unaniem is zij van mening dat Bart Heller de meest geschikte kandidaat is om GroenLinks de komende jaren in het college van GS te vertegenwoordigen. Bart Heller heeft ruime politieke ervaring, als raadslid en wethouder in Hilversum en als fractievoorzitter in Provinciale Staten van Noord-Holland (2003-2007).

Fractievoorzitter Harmen Binnema: “In de vorige Statenperiode heeft Bart Heller met overtuiging en strategisch inzicht een helder GroenLinks profiel neergezet. Hij kent de provinciale politiek door en door. De vorige coalitie is mede door zijn inzet een succes geworden en hij heeft samen met Albert Moens een belangrijke bijdrage geleverd om van GroenLinks een betrouwbare en sterke bestuurspartij te maken. Bart Heller kan resultaten voor GroenLinks binnenhalen en tegelijk oog houden voor de samenwerking in de coalitie.”

Het is de bedoeling dat Bart Heller in de Statenvergadering van 23 juni geïnstalleerd wordt en na het zomerreces zijn werkzaamheden aanvangt.