Trainingstraject ‘Stel je kandidaat voor Provinciale Staten’ & denk en praat mee over ons verkiezingsprogramma!

Op 20 maart 2019 vinden verkiezingen voor de Provinciale Staten plaats. Dat is voor GroenLinks Noord-Holland een geweldige kans om het fantastische resultaat van de afgelopen gemeenteraadsverkiezingen te evenaren en zodoende de provincie een stuk groener en socialer te maken. En dat is hard nodig, want het grote geld in Noord-Holland is gereserveerd voor het aanleggen van wegen, niet voor duurzaam openbaar vervoer of de fiets, niet voor duurzame landbouw. Het klimaat komt er uiterst bekaaid vanaf. Kortom: de provincie snakt naar verandering!

Denk en praat mee over ons verkiezingsprogramma!
20 maart 2019 lijkt misschien nog ver weg, maar de voorbereidingen zijn inmiddels in volle gang. Zo vond op 14 april de 1e bijeenkomst van de programmacommissie plaats. Ruim 70 enthousiaste GroenLinksers uit de hele provincie brainstormden met ons mee over de inhoud voor ons nieuwe verkiezingsprogramma op het gebied van mobiliteit. Op zaterdagmiddag 26 mei organiseren we een inspiratiesessie over duurzaamheid/sociale energietransitie in Alkmaar. Inloop met eenvoudige vega lunch: 12.30 uur. Aanvang: 13.00 uur. Ben jij daar ook bij? 
 
Opdracht kandidatencommissie

In een levendige ledenvergadering werd afgelopen zaterdag een kandidatencommissie benoemd, die de opdracht heeft gekregen om te zorgen voor een ‘evenwichtige samestelling van de fractie, op basis van culturele achtergrond, leeftijd, sekse, ervaring, vernieuwing, continuïteit en geografische spreiding’. In mei start de kandidatencommissie haar zoektocht naar sterke, diverse en sprankelende kandidaten en bericht dan nader over deadlines, hoe te solliciteren en procedures. In de tussentijd kun jij vast nadenken of jij de GroenLinkse idealen wil vertegenwoordigen in Noord-Holland. Klik hier voor een overzicht voor wat de provincie doet.
 
Trainingstraject ‘Stel je kandidaat voor de Provinciale Staten’
In mei en juni biedt het bestuur van GroenLinks Noord-Holland, in nauwe samenwerking met de werkgroep Diversiteit van GroenLinks Amsterdam, het trainingstraject ‘Stel je kandidaat voor de Provinciale Staten’ aan. Hoewel dit traject van drie sessies open staat voor iedereen die interesse heeft roepen we specifiek Noord-Hollanders met een biculturele achtergrond op zich aan te melden. 
 
Dit trainingstraject is voor wie erachter wil komen wat het betekent om lokaal politicus te worden in de Provinciale Staten. Het traject bestaat onder andere uit drie trainingssessies van elk een dagdeel op zaterdagochtend 19 mei (Haarlem), zaterdagochtend 26 mei (Alkmaar) en zaterdagochtend 30 juni (Diemen).  De sessies gaan onder andere in op het Statenwerk, kandidaatstelling en skills zoals debat- en presentatievaardigheden. Ook kunnen deelnemers via een interview of bezoek nader kennis maken met een Statenlid of een Statenvergadering en/of fractievergadering bijwonen. De bijeenkomsten op 26 mei en 30 juni sluiten aan op inhoudelijke bijeenkomsten, zodat deelnemers gelijk de gelegenheid hebben om daarmee kennis te maken!
 
Het trainingstraject staat overigens volledig los van de uiteindelijke selectie voor de kandidaten. Meedoen aan het trainingstraject geeft geen voorrang in de selectie bij kandidaatstelling, deelname zegt niets over je kansen als je vervolgens besluit aan de selectie van nieuwe Statenkandidaten mee te willen doen.
Het traject is in Amsterdam goed voorbereid! We zijn erg blij dat de afdeling Amsterdam ons wil helpen, de documenten met ons wil delen en ons actief bij wil staan in dit traject!
 
Aanmelden
Deelname is kosteloos en je hoeft hiervoor geen lid te zijn van GroenLinks. Je kan je tot uiterlijk 10 mei aanmelden via dit aanmeldformulier. Stuur dat op naar groenlinks@noord-holland.nl
Wil je meer weten? Stuur dan een mailtje naar  groenlinks@noord-holland.nl
 
Wacht niet te lang met aanmelden, bij te veel aanmeldingen maken we een selectie. Hierbij weegt je motivatie. Ook willen we primair deelnemers met een biculturele achtergrond selecteren, secundair deelnemers die op een andere manier bijdragen aan diversiteit van kandidaten (bijvoorbeeld opleiding, handicap, gender) en daarna overige deelnemers.