GroenLinks Noord-Holland presenteert ontwerp verkiezingsprogramma

Vandaag presenteert GroenLinks Noord-Holland haar plannen voor de Provinciale Statenverkiezingen aan haar leden. Deze stemmen op 10 november over dit programma.

Het concept-verkiezingsprogramma ‘Samen voor verandering. Duurzamer, groener en socialer’ is een duidelijke keuze voor een andere koers in de provincie. GroenLinks doet drie beloften. Noord-Holland wordt een duurzame provincie: van achterblijver naar koploper met een Eerlijk Energieakkoord. Noord-Holland wordt groener: er komt meer natuur en de provincie investeert volop in natuurinclusieve landbouw en het verbeteren van leefgebieden voor weidevogels. Tot slot wil GroenLinks de groeiende ongelijkheid terugdringen omdat alle inwoners gelijke kansen verdienen.

In Noord-Holland regeert nu het economisme. Het grote geld gaat naar asfalt, niet naar natuur en groen. Het klimaat komt er uiterst bekaaid vanaf. De provinciale culturele infrastructuur is zo goed als ontmanteld. Burgerinitiatieven voor schone energie worden getorpedeerd in plaats van omarmd. GroenLinks vindt dat dat anders kan en moet.

De programmacommissie legt veel ambitieuze voorstellen voor aan de GroenLinksleden. Noord-Holland wordt een walhalla voor weidevogels: op land dat door de provincie verpacht wordt mag uitsluitend biologische en natuur-inclusieve landbouw plaatsvinden. Noord-Hollandse woningen zijn in 2030 van het aardgas af en in 2035 klimaatneutraal. De rem op windenergie gaat er af. De energietransitie mag niet leiden tot nieuwe ongelijkheid: lusten en lasten worden eerlijk verdeeld door de vervuiler te laten betalen en inwoners mee te laten profiteren van de opbrengsten. GroenLinks kiest voor investeren in de fietsinfrastructuur en goed, betaalbaar openbaar vervoer voor héél Noord-Holland. De provincie zet zich in om de ongebreidelde groei van Schiphol te stoppen en Lelystad Airport blijft wat GroenLinks betreft dicht.

In Noord-Holland is de tweedeling tussen arm en rijk groter dan in andere provincies. Daarom wil GroenLinks dat de provincie er alles aan gaat doen om die kloof te verkleinen. Iedereen in Noord-Holland moet kunnen meedoen. Het bestrijden van werkloosheid onder kwetsbare groepen wordt een topprioriteit. Racisme en discriminatie worden actief bestreden en de status van Regenboogprovincie wordt verder uitgewerkt in samenwerking met belangenorganisaties van LHBTQI+’ers. Er wordt veel meer geïnvesteerd in regionale culturele activiteiten gericht op amateurkunst, cultuureducatie en bibliotheekwerk. Vluchtelingen zijn welkom. De provincie realiseert voldoende asielzoekerscentra en gemeenten die zich klaar maken voor het ontvangst van vluchtelingen worden ondersteund.

GroenLinks vindt dat de provincie veel meer samen met inwoners moet gaan werken. Het barst in Noord-Holland van initiatieven van burgers en ondernemers die zich in hun eigen leefomgeving solidair tonen met het milieu, zich inzetten voor de natuur en met projecten grote veranderingen tot stand brengen. GroenLinks wil deze initiatieven meer ondersteunen en vindt dat ze veel meer ruimte en vertrouwen van de provincie moeten krijgen.

Indienen amendementen
De deadline om amendementen in te dienen is inmiddels verstreken. De ingediende amendementen met de pre-adviezen van het bestuur staan hier.

De programmacommissie bestaat uit Zita Pels (voorzitter), Jasper Blom, Rosan Kocken en Haydar Erol.