Code Verantwoordelijk Marktgedrag’ voortaan leidraad aanbestedingen Provincie Noord-Holland

Op initiatief van GroenLinks gaat de provincie Noord-Holland de Code Verantwoordelijk Marktgedrag opnemen als minimum eis bij nieuwe aanbestedingen. Deze Code zorgt er onder andere voor dat bij aanbestedingen niet alleen naar de prijs wordt gekeken, maar even zo belangrijk zijn de arbeidsvoorwaarden van het personeel en de sociale condities waaronder het werk wordt verricht.

Meerdere overheden en organisaties hebben de Code inmiddels onderschreven. Zita Pels, commissielid voor GroenLinks, zette dit afgelopen zomer op de agenda en is blij met het nieuws dat het provinciebestuur, als grote opdrachtgever, haar voorstel omarmt. ‘Die Code zorgt ervoor dat de werkomstandigheden van de door de provincie ingehuurde schoonmakers, maar ook het catering-, verhuis-en beveiligingspersoneel in orde zijn. Dit is het minimale wat we kunnen doen om uitbuiting van mensen die voor de provincie werken te voorkomen.’

Het idee voor deze code is ontstaan tijdens de maandenlange schoonmaakstakingen in het voorjaar van 2010. Er ontstond in die periode een sterke bewustwording van de effecten van de wijze van aanbesteding van schoonmaakdiensten en van prijsconcurrentie. Dit zette druk op de arbeidsvoorwaarden en –omstandigheden van de individuele schoonmakers in de sector. Het ging de schoonmakers niet alleen om een betere cao maar vooral ook om een betere en respectvolle behandeling tijdens het werk bij de opdrachtgevers. De Code leidde al snel tot successen. Zo zetten de gemeenten Utrecht en Alphen aan den Rijn de uitgeschreven aanbestedingen van het schoonmaakwerk stop, toen zij erop gewezen werden dat in het gunningscriterium de ‘laagste prijs’ werd gehanteerd. En dat is uiteraard niet conform de Code Verantwoordelijk Marktgedrag.