Bestuursleden gezocht!

Het bestuur van GroenLinks Noord-Holland bestaat momenteel uit 4 personen. Omdat we boordevol leuke plannen en ideeën zitten en twee voormalige bestuursleden in de huidige fractie zitten, kunnen we best wat versterking gebruiken. Reden dus om nieuwe bestuursleden te zoeken. GroenLinkers uit Noord-Holland worden dan ook van harte uitgenodigd om zich kandidaat te stellen.

Het provinciaal bestuur heeft de volgende taken:

  1. de organisatie en voorbereiding van Provinciale Ledenvergaderingen (PLV`s)
  2. het stimuleren van de oprichting van afdelingen binnen de provincie;
  3. het zo nodig op verzoek ondersteunen van afdelingen en bemiddelen bij conflicten;
  4. het tijdelijk overnemen van de taken van een afdelingsbestuur dat in gebreke blijft;
  5. het betrekken van afdelingen en leden bij provinciaalpolitieke activiteiten;
  6. het organiseren van de kandidaatstelling en verkiezingscampagne voor de PS-verkiezingen;
  7. het organiseren van partijbrede debatten.

Profiel
Uitgangspunt is dat het bestuur van de afdeling een afspiegeling is van de diversiteit binnen GroenLinks. Ieder bestuurslid dient tenminste in meer of mindere mate te beschikken over de volgende eigenschappen en/of vaardigheden:

• om kunnen gaan met/respect hebben voor andere meningen en opvattingen
• gericht op samenwerking
• integriteit (bijvoorbeeld omgaan met vertrouwelijke informatie, omgaan met afdelingsgeld)
• organisatorische betrouwbaarheid (afspraken nakomen)

Van een nieuw bestuurslid wordt de bereidheid en mogelijkheid verwacht om tijd in het bestuurswerk te steken (circa 1 dagdeel per week). Het gaat dan om 10 avondvergaderingen per jaar, het een aantal keer per jaar bezoeken van landelijke bijeenkomsten, fractievergaderingen en provinciale activiteiten. Daarnaast eens in de vier jaar het voorbereiden van de PS-campagne.

Daarnaast is het wenselijk dat een of meer bestuursleden beschikken over de volgende eigenschappen en/of vaardigheden:

• organisatorisch talent (zich uitend in dingen als: prioriteiten kunnen stellen, zaken goed kunnen delegeren etc.)

• wortels in/goede contacten hebben met diverse ‘verwante’ organisaties danwel andere gremia binnen GroenLinks

• in staat zijn vrijwilligers te motiveren/activeren

• vaardigheden en talent op het terrein van mediation en conflicthantering

• gevoel voor publiciteit

• politiek-strategisch inzicht

Tijdspad
Op de Provinciale Ledenvergadering van 6 juni is een kandidatencommissie, bestaande uit Paulus de Wilt, Hannie Lutke Schipholt, Zita Pels en Jara de la Court benoemd.  Potentiële kandidaten kunnen tot 14 september reageren. Nieuwe bestuursleden zullen door de ledenvergadering in het najaar van 2015 worden gekozen.

Reageren en contact
Is dit echt iets voor jou en voldoe je aan het profiel? Stuur een motivatiebrief en een kort CV naar Paulus de Wilt: paulusdewilt@gmail.com. Wil je meer informatie? Heb je nog vragen? Neem dan contact op met onze bestuursvoorzitter Gerard Vlaanderen:  E:gerard.50.vivace@gmail.com T: 06-14666508