wouter

Wouter Hakhoff

Voorzitter van het bestuur

Aangenaam; Wouter Hakhoff, vader, musicus, organisator, netwerker, bestuurder en heden ten dage directeur van de muziekschool in Hoorn.

In willekeurige volgorde.

Actief geweest voor GroenLinks als commissielid en later als bestuursvoorzitter in de afdeling Hoorn.
Daarnaast strategisch verkenner en onderhandelaar bij de succesvolle formatie van 2014.
Ik ben er nog steeds trots op dat ik toen, in een periode van politieke onrust, er met succes voor heb gezorgd dat alle politieke deuren naar andere partijen open bleven staan.

Veel gedaan, dus veel geleerd.

Als trompettist/dirigent geleerd de hele wereld te bespelen, als organisator geleerd over de kracht van een gezamenlijk doel en als docent geleerd dat alles mogelijk is.
Als bestuurder geleerd om te luisteren, als directeur geleerd te vertrouwen op anderen en als vader geleerd om los te laten.
En vooral geleerd dat alles wat je nodig hebt om te slagen al aanwezig is in je eigen kwaliteiten en die van alle mensen om je heen.
Alle mensen.

Door kunst leer je de maatschappij begrijpen en in de politiek leer je dit toepassen; vandaar ook mijn interesse en activiteiten in de politieke arena.
Als directeur van een organisatie die afhankelijk is van publiek geld, vond ik het niet gepast om in de afgelopen jaren plaatselijk actief te zijn voor groenlinks.
Omdat ik toch heel graag mijn ervaringen en kwaliteiten wil inzetten voor groenlinks doe ik dat vanaf nu als voorzitter van het provinciale bestuur.
In die rol wil ik graag een positieve bijdrage aan GroenLinks leveren door mee te werken aan een actief, betrouwbaar maar ook innovatief provinciaal bestuur.

Een bestuur met visie en en daadkracht die zowel leidt als begeleidt.

Wouter is contactpersoon voor de regio Amsterdam, Haarlem en Haarlemmermeer.