Sharon Becker

Kandidaat Statenlid (plek 15)

Duurzaamheid en sociale rechtvaardigheid, dit zijn de thema’s waar ik mij al veertien jaar vol overgave voor inzet. Als campagneleider voor Greenpeace streed ik voor een beter klimaat en voor een snelle transitie naar duurzame energie, en ook als campagneleider bij Oxfam Novib werkte in aan politieke beïnvloeding op verschillende bestuurlijke niveaus in verschillende landen. Als lobbyist heb ik klimaat- en energiebeleid bedrijven en de Europese Commissie beïnvloed. Daarnaast heb ik aan een breed scala aan politieke- en publiekscampagnes op sociale rechtvaardigheid en milieuthema’s gewerkt als campagneleider en freelance campagneadviseur. Nu wil ik mij met evenveel liefde en enthousiasme inzetten om, samen met de GroenLinks fractie, van Noord-Holland een nog duurzamere provincie te maken, die vooroploopt in de energie-transitie en waar alle beleidsterreinen een flinke lik groene verf krijgen!