Samir Bashara

Algemeen bestuurslid

Samir Bashara, 35 jaar. Geboren in Les Lilas (Parijs), als zoon van een Irakees politiek vluchteling en een Nederlandse moeder. Opgegroeid in Hoorn (NH), waar ik nog altijd woon en inmiddels wethouder ben. Met een kort tussenpose lid van GroenLinks sinds 1998. Actief sinds ongeveer 12 jaar. Begonnen als bestuurslid en later -voorzitter in mijn afdeling. Sindsdien achtereenvolgens geweest: duo-statenlid in NH, commissielid in Hoorn, raadslid in Hoorn, Fractievoorzitter in Hoorn, lijsttrekker in 2014 en nu dus wethouder. Ook landelijk actief, vooral in de werkgroep onderwijs.

Mijn doel met het bestuur is (verdere) professionalisering van de gemeentelijke afdelingen van GroenLinks in NH. Er zijn GroenLinkse gaten (de zgn. 'witte vlekken') in onze provincie die we met de juiste samenwerking moeten kunnen dichten. Ook kunnen afdelingen elkaar nog veel meer versterken, zowel politiek als organisatorisch. Mijn ambitie is te helpen bij het versterken en verbinden van onze afdelingen en van GroenLinks in Noord-Holland een gesmeerde, groene machine maken.

Samir is contactpersoon voor de regio West-Friesland.