Rosan Kocken

Kandidaat Statenlid (plek 2)

De afgelopen periode heb ik o.a. als woordvoerder duurzaamheid gewerkt aan een provinciale vertaling van de Klimaatwet, kwam er op mijn initiatief extra geld voor zonne-energie-opstellingen en stelde ik de vermaledijde regels over windmolens telkens ter discussie. Ik deed ervaring op als vice-fractievoorzitter en was het laatste jaar Statencommissie-voorzitter.

Ik kijk ernaar uit om met de nieuw gekozen Provinciale Staten, waarin naar ik hoop een frisse wind zal waaien, meer ruimte te vinden voor echte democratische besluitvorming. Ik heb zin in de campagne en draag graag bij aan een vliegende start van de nieuwe fractie. Een mooie verkiezingsuitslag en een grotere fractie zullen ons in staat stellen een grote bijdrage te leveren aan een duurzaam, groen en eerlijk Noord-Holland.