Nicole van der Waart

Kandidaat Statenlid (plek 7)

De druk op de ruimte is groot en dat vraagt om keuzes. Ik kies voor ons waardevolle groen en onze unieke Hollandse landschappen. Dit kan samengaan met verdichting en vergroening in onze steden en dorpen. Lopen en fietsen wordt gestimuleerd en er ontstaat draagvlak voor voorzieningen en OV. De energietransitie hoort hier vanzelfsprekend bij. Ik wil me inzetten voor een provincie waar ruimte en waardering is voor iedereen, cultuur en natuur binnen handbereik zijn, onze kinderen een goede toekomst hebben en we gezond oud worden.

Al 20 jaar ontwerp ik aan duurzame mobiliteit en ruimte. Politieke ervaring heb ik de afgelopen jaren opgedaan in Amsterdam Zuid, waar ik me heb ingezet voor de leefomgeving, met prioriteit voor groen, fietsers en voetgangers. Als statenlid zal ik vol enthousiasme deze kennis en ervaring inzetten.

Nicole is stedenbouwkundige en adviseur gezonde verstedelijking bij Movares. Ze woont in Amsterdam met haar vriend en twee kinderen.