Lilian Peters

Kandidaat Statenlid (plek 14)

Begin 2018 verhuisde ik van Amsterdam naar de kop van Noord-Holland om GroenLinks te versterken in een regio die zichzelf “Agrarische hoofdstad van Nederland” noemt. Een regio waar een neoliberale wind waait, gericht op Profit en minder op People en Planet. Waar de kustlijn wordt volgebouwd en de biodiversiteit verdwijnt door grootschalige landbouw. Waar jongeren vertrekken voor studie en werk; waar het OV is wegbezuinigd; en voorzieningen verdwijnen.

Dat kan anders! Het landelijk gebied is rijk aan cultuur en natuur. Drie gemeentes grenzen aan UNESCO Werelderfgoed De Waddenzee, een schatkamer aan archeologie en biodiversiteit. Natuur-inclusieve landbouw en kleinschalige veeteelt kunnen de agrarische sector duurzamer maken. Een beter OV-net kan de regio verbinden met de MRA en van de opwekking van schone energie kan de hele provincie profiteren.

Hiervoor is een sterk GroenLinks in de Provinciale Staten én de Noordkop nodig.