Jesper Gringhuis

Kandidaat Statenlid (plek 9)

Ruimtelijke ordening is een rode draad in mijn leven. Als kind was ik altijd bezig met het tekenen van woningen en wijken. Later ben ik Ruimtelijke Ordening en Planologie gaan studeren. Tegenwoordig werk ik als adviseur-planoloog bij een stedenbouwkundig bureau. Het verdelen van de schaarse ruimte vind ik een interessant thema.
De provinciale politieke thema’s spreken mij daarom aan. Noord-Holland is een provincie die ruimtelijk aan allerlei kanten onder druk staat. Er is een grote woningbouwopgave waarbij ook de nodige infrastructuur aangelegd moet worden. Tegelijkertijd moet de komende periode gebruikt worden om ambities uit het klimaatakkoord te realiseren.
Als Duo-Statenlid mag ik sinds maart 2018 meewerken aan het realiseren van GroenLinkse idealen, en dat smaakt naar meer. GroenLinks heeft de juiste antwoorden op vraagstukken uit de provincie. Ik ben ontzettend gemotiveerd om daar de komende jaren als Statenlid een bijdrage aan te leveren.