Fred Kramer

Statenlid

Pedagoog, UvA-loopbaan. Via studenten- en buurtbeweging in de politiek beland, als bestuurder en raadslid in Amsterdam Westerpark en Centrum. Terreinen: inrichting openbare ruimte, verkeer, bouwen en wonen, economie. Kwaliteiten: energiek en initiatiefrijk, open en samenwerkingsgericht, ideeën durven delen, gevoel voor relevantie en urgentie, standvastig én compromis-bereid.
Mijn ervaring en vaardigheden zet ik nu graag in voor een leefbare en duurzame provincie. 

Fred zit in de commissies Natuur, Landbouw en Milieu (NLM) en Ruimte, Wonen en Water (RWW)

Portefeuilles: o.a. ruimtelijke ordening, Schiphol, Water, Stelling van Amsterdam, economie en bestuur.

Contact: E: kramerfj@noord-holland.nl T: 06-262 14450