Eric Jellema

Kandidaat Statenlid (plek 13)

Eric Jellema (52 jaar), getrouwd, woonplaats Amsterdam.

Ik ben betrokken bij mijn leefomgeving en voel me thuis bij GroenLinks op thema’s als duurzaamheid en sociale gelijkheid. Momenteel ben ik actief voor GroenLinks als steunfractielid stadsdeelcommissie, (kandidaat) bestuurslid en werkgroeplid Verkeer en Stedenbouw Amsterdam centrum. Ik wil graag mijn passie voor de politiek en GroenLinks verder vorm geven als kandidaat- statenlid.

Als overheidsmedewerker en projectleider heb ik in diverse samenwerkingsverbanden tussen overheden en het bedrijfsleven gewerkt om duurzame mobiliteit te bevorderen en de (vracht) automobiliteit terug te dringen. Mijn opgedane kennis daarbij wil ik graag inzetten om een duurzame provincie te bevorderen. Temeer daar ik als wandelaar, fietser en hardloper grote waardering heb voor de natuur en het cultureel erfgoed in onze provincie. Ik heb een groot gemeenschapsgevoel, ben een verbinder en streef naar een open bestuurscultuur met betrokkenheid van organisaties en inwoners.

Ik hoop op jullie vertrouwen!