Arjen Ronner

bestuurslid

In mijn studietijd ben ik als geboren en getogen Fries in de Zaanstreek neergestreken en woon ik sinds 1983 in Oostzaan. In 1990 ben ik lid geworden van de vereniging GroenLinks en in diverse functies en rollen actief in lokaal bestuur, fractie en raad. Met als motivatie dat je wel commentaar kan leveren op de ontwikkelingen om je heen, maar dat veranderen en verbeteren een actieve inzet en betrokkenheid vragen.

In mijn werkzame leven ben ik als socioloog in meerdere functies werkzaam geweest in het Middelbaar Beroeps Onderwijs. Ik heb daar via leerlingen en hun ouders de (grootstedelijke) samenleving van onderop leren kennen. Een samenleving die verschilt met die van een plattelandsgemeente, maar er wel onlosmakelijk mee verbonden is.

Als fotograaf heb ik mij verdiept in diverse andere situaties, leefwerelden en personen waar ik niet zelf culture deel van uitmaak.

Als bestuurslid van GroenLinks Noord-Holland wil ik mij inzetten voor het wortelen en versterken van de partij buiten de stedelijke gebieden en waar nodig in de stedelijke gebieden waar ons gedachtengoed van nog onderbelicht is.

 

Arjen is contactpersoon voor de Regio Zaanstreek-Waterland