Symposium ‘Veelzijdig Veen’

Het symposium is bedoeld om de vele mensen die betrokken zijn bij het veen in het landelijk gebied bij elkaar te brengen om te discussiëren over de uitdagingen die zich er afspelen: met betrekking tot het klimaat, de natuur en de toekomst van de landbouw. 

Er wordt niet alleen gesproken over  veenbodemdaling en de maatregelen die genomen kunnen worden om het tegen te gaan; maar ook over de dilemma’s voor de agrarische sector en de manieren waarop boeren ondersteund kunnen worden in de verkenning van nieuwe verdienmodellen. Het voornaamste doel van het symposium is om te achterhalen wat er nou concreet nodig is vanuit het Rijk om veenbodemdaling en –oxidatie grondig aan te pakken. De bevindingen van het symposium zullen gebruikt worden voor de initiatiefnota ‘Veelzijdig Veen’ waarin GroenLinks Tweede Kamerlid Laura Bromet  voorstellen aan de minister zal gaan doen. Aanmelden via www.groenlinks.nl/veelzijdigveen is verplicht uiterlijk 18 januari 2019.

Locatie

Kerk Broek in Waterland
Kerkplein 13
1151 AH Broek in Waterland
Nederland