Provinciale Ledenvergadering: vaststellen Verkiezingsprogramma en Kandidatenlijst

Op de agenda o.a. het vaststellen van het Verkiezingsprogramma 2015-2019 en het vaststellen van de kandidatenlijst. 

Aanmelden PLV
Het is dit keer van groot belang dat u zich van te voren aanmeldt voor de PLV, en wel vóór 24 november 2014. Dit omdat wij moeten controleren of u daadwerkelijk stemrecht heeft.

Agenda
10.00 uur      Zaal open en aanmelding
10.30 uur      Opening door bestuursvoorzitter Gerard Vlaanderen

Lunch (wordt voor gezorgd)

  • Om stemrecht te hebben tijdens de PLV dient u minimaal 3 maanden lid te zijn van GroenLinks én uw contributie betaald te hebben, dit wordt gecheckt bij aanmelding
  • N.b. Wie het verkiezingsprogramma en/of amendementen op papier wil ontvangen, kan contact opnemen met het fractiebureau GroenLinks Noord-Holland. T 023- 023-514 4449 E groenlinks@noord-holland.nl
  • Op de PLV zelf zullen deze stukken maar in een zeer gering aantal aanwezig zijn met het oog op papierbesparing.

 

Locatie

Taborkerk
Maasstraat 2
1442 RV Purmerend
Nederland